Dzisiaj jest: 11.5.2021, imieniny: Igi, Mamerta, Miry

Reklama:

W Rumi Powstanie pierwsza w mieście świetlica socjoterapeutyczna oraz Centrum Wsparcia Rodziny

Dodano: 6 miesięcy temu Czytane: 363 Autor:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi pozyskał ponad 2,8 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na stworzenie pierwszej w mieście świetlicy socjoterapeutycznej oraz Centrum Wsparcia Rodziny.

W Rumi Powstanie pierwsza w mieście świetlica socjoterapeutyczna oraz Centrum Wsparcia Rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi pozyskał ponad 2,8 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na stworzenie pierwszej w mieście świetlicy socjoterapeutycznej oraz Centrum Wsparcia Rodziny. W ramach projektu, realizowanego wspólnie z Fundacją Dla Was, szczególną opieką objętych zostanie około 200 osób.


Walka z przemocą domową

MOPS przystąpił do konkursu na dofinansowanie głównie z myślą o najmłodszych mieszkańcach Rumi. Dzięki pozyskanym środkom finansowym uda się nie tylko utworzyć świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci oraz Centrum Wsparcia Rodziny, ale i zatrudnić dodatkowego asystenta rodziny. To pozwoli dotrzeć z pomocą przede wszystkim do rodzin, w których występuje przemoc, uzależnienia, trudności opiekuńczo-wychowawcze czy też ubóstwo.
 

Tylko w ostatnim roku sprawozdawczym rodziny z dziećmi stanowiły w Rumi 25% ogółu rodzin korzystających z pomocy społecznej. Obowiązek wspierania rodzin borykających się z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych spoczywa na samorządach, a to wsparcie powinno być w miarę możliwości wczesne i mieć profilaktyczno-ochronny charakter – wyjaśnia Gabriela Konarzewska, dyrektor MOPS-u.


Dlatego też gmina uchwaliła jako działania priorytetowe wspieranie rodziny na wielu płaszczyznach jej funkcjonowania. Mieszkańcy mogą skorzystać z pomocy asystentów rodziny, placówek wsparcia dziennego oraz innych podmiotów lub instytucji działających na rzecz dziecka i rodziców.
 

Do tej pory udzielane przez nas wsparcie opierało się główne na asystenturze rodzin oraz poradnictwie rodzinnym. Działania te nie były jednak wystarczające, istnieje duża potrzeba wsparcia rodzin ze strony specjalistów, a także wsparcia rodziców w organizacji czasu wolnego – przyznaje dyrektor Ośrodka. – W związku ze zdiagnozowanymi potrzebami zaplanowano w projekcie usługi wsparcia rodzin w postaci dodatkowych asystentów rodziny, konsultacji specjalistów oraz warsztatów i spotkań, a także zatrudnienie animatora lokalnego do pracy podwórkowej i utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej – tłumaczy Gabriela Konarzewska.


Kompleksowe wsparcie

Obecnie w Rumi nie funkcjonuje żadna miejska placówka wsparcia dziennego dla dzieci, dlatego w projekcie założono utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej. Dzięki temu możliwe będzie objęcie opieką dzieci oraz rodzin dotkniętych uzależnieniami i zamieszkujących zdegradowane dzielnice. Profilaktyczne działania – w tym: konsultacje, specjalistyczne porady rodzinne, terapie, mediacje, pomoc prawna, grupy wsparcia i warsztaty – pozwolą zapobiegać izolacji rodzin oraz wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Umożliwią również odpowiednie zorganizowanie tym mieszkańcom czasu wolnego.
 

Założenia projektowe wynikają z lokalnej diagnozy zapotrzebowania na usługi społeczne. Zakładamy, że w świetlicy socjoterapeutycznej opieką objętych zostanie 43 dzieci. Utworzymy także 4 miejsca usług w ramach Centrum Wsparcia Rodziny, gdzie pomoc będą świadczyć 2 asystenci rodziny oraz 2 animatorzy lokalni. Z tej formy wsparcia skorzysta około 200 osób – wylicza dyrektor MOPS-u.


Taki jest plan

Realizacja projektu została zaplanowana na okres od października 2020 roku do końca czerwca 2023 roku. W pierwszej kolejności Fundacja Dla Was zakupi wyposażenie świetlicy, wyremontuje pomieszczenia oraz przystosuje do nowych potrzeb. Natomiast w lutym 2021 roku planowane jest uruchomienie świetlicy oraz Centrum Wsparcia Rodziny. Decyzja dotycząca dokładnej lokalizacji świetlicy jeszcze nie zapadła.

Źródło: Rumia.eu
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących usług i produktów własnych oraz partnerów współpracujących z Korporacja.NET Sp. z o.o. na adres e-mail.
Uwaga! Wizyta w urzędzie możliwa jest wyłącznie po wcześniejszym jej umówieniu. Rejestracja odbywa się internetowo bądź telefonicznie.