Dzisiaj jest: 27.9.2021, imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego

Reklama:

Wszystko, co musisz wiedzieć o pomorskiej uchwale antysmogowej

Dodano: 9 miesięcy temu Czytane: 287 Autor:

Mieszkańcy województwa pomorskiego, a zatem i Rumi, od 1 stycznia muszą przestrzegać zapisów ujętych w tzw. uchwale antysmogowej.

Wszystko, co musisz wiedzieć o pomorskiej uchwale antysmogowej

Mieszkańcy województwa pomorskiego, a zatem i Rumi, od 1 stycznia muszą przestrzegać zapisów ujętych w tzw. uchwale antysmogowej. Wśród nakazów pojawiły się m.in. konieczność rezygnacji ze stosowania paliw opałowych najgorszej jakości oraz kotłów na paliwo stałe. W poniższym artykule staraliśmy się wyjaśnić najważniejsze kwestie i odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania.
 

Czym od 1 stycznia 2021 roku nie można już palić w piecach?

Nie można stosować paliw najgorszej jakości, czyli: mułów węglowych, flotokoncentratów, węgla brunatnego, mieszanin paliw zawierających mniej niż 85 proc. węgla kamiennego oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności powyżej 20 proc. Na podstawie odrębnych przepisów zakazane jest również spalanie odpadów.

Czy w sezonie grzewczym 2020/2021 mogę palić węglem?

Tak – pod warunkiem, że będzie to węgiel dobrej jakości. Zakazy dotyczące spalania paliw stałych będą wchodziły w życie stopniowo, zgodnie z terminami określonymi w uchwale, i tylko tam, gdzie istnieje możliwość podłączenia się do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

W jakim przypadku muszę wymienić instalację, w której następuje spalanie paliw stałych?

Konieczność wymiany takiej instalacji następuje, gdy na terenie bezpośrednio przylegającym do działki dostępna jest sieć ciepłownicza lub gazowa. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wspomniane sieci nie są dostępne, a nasza instalacja jednocześnie spełnia wymagania tzw. ekoprojektu (informacje dotyczące klasy urządzenia znajdują na tabliczce znamionowej).

Czy muszę podłączyć się do sieci ciepłowniczej lub gazowej?

Nie – po upłynięciu terminów określonych uchwałą nie będzie można jedynie stosować paliw stałych, ale to właściciel instalacji zdecyduje o sposobie ogrzewania. Może zarówno podłączyć się do sieci, jak i przejść na ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne czy odnawialne źródła energii.

Kto jest odpowiedzialny za wymianę kotła?

Za wymianę kotła odpowiedzialni są właściciele instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych.

Jakie są obecnie możliwości dofinansowania wymiany kotła?

Obecnie właściciele budynków jednorodzinnych mogą skorzystać z programu „Czyste Powietrze” oraz dotacji celowych finansowanych przez Urząd Miasta Rumi. Ponadto pracownicy Wydziału Klimatu i Ochrony Powietrza będą na bieżąco informować mieszkańców Rumi o innych dostępnych źródłach finansowania.

Do kiedy muszę wymienić kocioł?

Kotły pozaklasowe oraz nieposiadające tabliczki znamionowej należy wymienić najszybciej – do 1 września 2024 r. Kotły, które spełniają wymagania w zakresie standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3. i 4., należy wymienić do 1 września 2026 r. Kotły, które spełniają wymagania w zakresie standardów emisyjnych odpowiadających klasie 5., należy wymienić do 1 lipca 2035 r. Te same wymagania i terminy dotyczą miejscowych ogrzewaczy powietrza, takich jak kominki czy tzw. kozy.

Czy mogę palić w kominku?

Tak – dopuszcza się okazjonalne spalanie biomasy w kominkach, o ile spełniają one wymagania w zakresie ekoprojektu (informacje dotyczące klasy urządzenia znajdują na tabliczce znamionowej), a ich eksploatacja nie powoduje uciążliwości, w tym zadymienia, na terenach sąsiadujących. Kominek nie może być jednak podstawowym źródłem ciepła.

Czy za nieprzestrzeganie zapisów uchwały antysmogowej grożą kary?

Tak – zgodnie z prawem ochrony środowiska – grzywny w wysokości do 5 000 złotych.

Kto będzie pilnował przestrzegania zapisów uchwał antysmogowych?

W przypadku Rumi będą to pracownicy urzędu miasta, strażnicy miejscy, policjanci, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego oraz wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Jakie dokumenty należy przedstawić w przypadku kontroli?

W takiej sytuacji niezbędne będzie okazanie: dokumentacji technicznej urządzenia, instrukcji dla instalatorów i użytkowników, dokumentu potwierdzającego brak możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, kopię świadectwa jakości paliwa, a także dokumentację potwierdzającą datę oddania instalacji do eksploatacji.

Gdzie mogę się zgłosić z dodatkowymi pytaniami bądź podejrzeniem nieprzestrzegania wymagań uchwały antysmogowej?

Wszelkie zgłoszenia, uwagi, wątpliwości bądź pytania w kwestii obowiązujących przepisów pomorskiej uchwały antysmogowej można zgłaszać do Urzędu Miasta Rumi mailowo na adres: powietrze@rumia.eu. W najbliższych miesiącach planowane jest również stworzenie punktów informacyjno-obsługowych dla mieszkańców, gdzie będzie można m.in. uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku do programu „Czyste Powietrze”.

Źródło: Rumia.eu
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących usług i produktów własnych oraz partnerów współpracujących z Korporacja.NET Sp. z o.o. na adres e-mail.
Zamieść Bezpłatne Ogłoszenie w Portalu MiastoRumia.pl