Dzisiaj jest: 24.9.2021, imieniny: Dory, Gerarda, Maryny

Reklama:

Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 10 do 16 czerwca 2019 r.

Dodano: 2 lata temu Czytane: 369 Autor:

W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 41 patroli: zmotoryzowanych, rowerowych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 7 z Policją.

Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 10 do 16 czerwca 2019 r.

W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 41 patroli: zmotoryzowanych, rowerowych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 7 z Policją. Przez 5 dni pełniono posterunek stały jednoosobowy w Urzędzie Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 102 wykroczenia, które w 55 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 42 mandatami karnymi, a w 4 postępowaniami wyjaśniającymi zmierzającymi do skierowania wniosków o ukaranie do sądu. Wykonano 128 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 19 osób. 25 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Siedem skutecznych interwencji przeprowadzono z udziałem monitoringu miejskiego.

Pozostałe wydarzenia:

  • Interwencje alkoholowe. W omawianym okresie podjęto interwencje wobec 36 osób, które publicznie spożywały alkohol (7 osób pouczono, 25 ukarano mandatami, 1 wniosek do sądu) lub leżały w miejscach publicznych (2 osoby pouczono, 1 ukarano). Kilka osób odwieziono do domu.,
  • Zwierzęta. Podjęto 8 interwencji –w sprawie wałęsających się zwierząt. Jednego psa odstawiono do schroniska dla zwierząt.
  • Utrzymanie czystości. Za zaśmiecanie 1 osobę pouczono. Sprawdzano na posesjach stan pojemników na śmieci – skierowano 20 raportów do UM. Interweniowano 4 razy w sprawie dymu w sprawie dymu z komina – b/u. Napomniano 1 sklep wielkogabarytowy za brak sprzątania terenu wokół sklepu – po interwencji posprzątano. Trwają upały, nadal występują zdarzenia naruszające regulamin fontanny w parku w Janowie.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 44 interwencje, które w 20 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, a w pozostałych przypadkach udzielono kierowcom pouczeń. Przeciwko dwóm skierowano wnioski o ukaranie do sądu.
  • Za wykroczenia przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznemu 4 osoby pouczono, a przeciwko 1 sporządzono wniosek o ukaranie do sądu, urządzeniom użytku publicznego 1 osobę pouczono i 1 ukarano, 4 osoby ukarano za palenie tytoniu w miejscu zabronionym.

Usunięto z drogi 1 wrak pojazdu.
 

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski

 

Źródło: https://sm.rumia.pl
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących usług i produktów własnych oraz partnerów współpracujących z Korporacja.NET Sp. z o.o. na adres e-mail.
Bezpieczna Rumia nr 41 - Budżet Obywatelski - Zagłosuj za Twoim Bezpieczeństwem !