Dzisiaj jest: 28.10.2021, imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty

Reklama:

30 milionów dotacji dla pomorskich mikro i małych firm

Dodano: rok temu Czytane: 867 Autor:

Konkurs kierowany jest do firm działających w branżach przemysłu czasu wolnego – m.in. hoteli, restauracji, wypożyczalni sprzętu turystycznego czy organizatorów aktywnych form wypoczynku.

30 milionów dotacji dla pomorskich mikro i małych firm

Konkurs kierowany jest do firm działających w branżach przemysłu czasu wolnego – m.in. hoteli, restauracji, wypożyczalni sprzętu turystycznego czy organizatorów aktywnych form wypoczynku. Dofinansowanie w wysokości do 250 tys. zł można przeznaczyć na cele inwestycyjne, ewentualnie na kapitał obrotowy. Wnioski przyjmuje Agencja Rozwoju Pomorza od 24 czerwca do wyczerpania środków. Uwaga! Do 22 czerwca istnieje możliwość przetestowania projektów w Generatorze Wniosków.
 

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie wezwania konkursowego dostępnym poniżej.
 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków: Rozpoczęcie naboru nastąpi 24 czerwca 2020 r. o godzinie 9:00.

Termin rozstrzygnięcia naboru: Nabór odbywa się w trybie ciągłym. W związku z tym wnioski będą wybierane do dofinasowania sukcesywnie po uzyskaniu pozytywnej oceny wykonalności.

Miejsce składania wniosków: (wyłącznie elektronicznie i drogą pocztową) Agencja Rozwoju Pomorza S.A. al. Grunwaldzka 472 D 80-309 Gdańsk.
 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych (zwanym dalej „GWA”) dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy wysłać wniosek w formie papierowej wyłącznie listownie (pocztą).

Wnioski dostarczane osobiście nie będą przyjmowane.
 

Termin na wysłanie wniosku w formie papierowej wynosi 1 dzień od dnia wysłania formularza wniosku w GWA. Wnioski, które zostały wysłane w wersji papierowej po tym terminie, nie podlegają rozpatrzeniu.

Wniosek w formie papierowej należy wysłać w 1 egzemplarzu (1 egzemplarz wydruku formularza wniosku opatrzonego podpisami i pieczęciami osób upoważnionych wraz z 1 egzemplarzem załączników) oraz na nośniku optycznym (płyta CD lub DVD). Całość dokumentacji należy umieścić w segregatorze.
 

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 4 Regulaminu wezwania konkursowego.
 

Na co i kto może składać wnioski?

Nabór skierowany jest do typów beneficjentów wymienionych w pkt 6, z zastrzeżeniem ograniczenia wprowadzonego w pkt 13 opisu Działania 2.2., Poddziałania 2.2.1 zamieszczonego w SzOOP RPO WP.
 

Wsparcie uzyskać mogą wyłącznie mikro i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w tzw. „branżach przemysłu czasu wolnego”, tj.: hotele, motele, hostele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, ośrodki wczasowe, schroniska młodzieżowe, campingi, obiekty oferujące w sposób zorganizowany miejsca noclegowe (z wyjątkiem mieszkań na wynajem), restauracje, kawiarnie, puby, bary i inne lokale gastronomiczne oraz punkty małej gastronomii, organizatorzy turystyki, przewodnicy, punkty informacji turystycznej, gestorzy atrakcji turystycznych (w tym muzea), wypożyczalnie sprzętu turystycznego, organizatorzy usług sportowo-rekreacyjnych i aktywnych form wypoczynku (z wyłączeniem siłowni i klubów fitness).
 

Uprawnieni do uczestniczenia w naborze są wyłącznie wnioskodawcy, którzy spełniają łącznie oba poniższe warunki:

  • posiadają siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa pomorskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych wnioskodawcy (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), a także faktycznie prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego;
  • prowadzili działalność gospodarczą we wskazanych powyżej „branżach przemysłu czasu wolnego” co najmniej od 1 lipca 2019 r.

Więcej szczegółowych informacji – https://www.arp.gda.pl/2024,konkurs-2-2-1-3

Źródło: Rumia.eu
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących usług i produktów własnych oraz partnerów współpracujących z Korporacja.NET Sp. z o.o. na adres e-mail.
UWAGA ! Wszystkich Świętych 2021 – zmiany w organizacji ruchu w Rumi