Dzisiaj jest: 24.10.2021, imieniny: Arety, Marty, Marcina

Reklama:

Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 13 do 19 maja 2019 r.

Dodano: 2 lata temu Czytane: 391 Autor:

W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 31 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 7 z Policją.

Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 13 do 19 maja 2019 r.

W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 31 patroli: zmotoryzowanych, pieszych i pieszych z psami służbowymi oraz 7 z Policją. Działania patroli pozwoliły ujawnić 87 wykroczeń, które w 52 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 34 mandatami karnymi, a w 1 postępowaniem wyjaśniającym zmierzającym do skierowania wniosków o ukaranie do sądu. Wykonano 58 interwencji zleconych przez obywateli. Wylegitymowano 21 osób. 38 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Cztery skuteczne interwencje przeprowadzono z udziałem monitoringu miejskiego.
 

Pozostałe wydarzenia:

  • Interwencje alkoholowe. W omawianym okresie podjęto interwencje wobec 21 osób, które publicznie spożywały alkohol (8 osób pouczono, 12 ukarano mandatami) lub leżały w miejscach publicznych (1 osobę pouczono). Jedną osobę odprowadzono do domu na ul. Gdańskiej w dniu 19.05.2019 r. – uczynił to komendant z mieszkańcem w ramach interwencji obywatelskiej.
  • Zwierzęta. Podjęto 5 interwencji –w sprawie wałęsających się psów i innych zwierząt, jednak do schroniska zabrano tylko 2 psy, pozostałe odebrali właściciele. Ujawniono jednego padłego jeża oraz jedną ranną sarnę i jedną ranną mewę – ranne zwierzęta zostały zaopiekowane przez technika weterynarii.
  • Utrzymanie czystości. Jedną osobę pouczono. Na zgłoszenie mieszkańca skontrolowano tereny wokół sklepów wielkogabarytowych położonych między ul. Grunwaldzką, a Kosynierów. Interwencja potwierdzona – zarządcy wielkich sklepów zobowiązali się do posprzątania swoich terenów. Na inne, kolejne już zgłoszenie mieszkańca ponownie nakazano przycięcie gałęzi krzewów wystających na chodnik przy jednej z posesji na ul. Towarowej – właściciel-zarządca zobowiązał się przyciąć krzewy do 25 maja br. Należy tu zwrócić uwagę, że Straż Miejska nie ma uprawnień do karania w przypadku nieprzycięcia krzewów, o czym nie wszyscy wiedzą. Strażnicy przekazują jedynie prośbę o wykonanie takiej czynności.
  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 42 interwencje, które w 14 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, przygotowano 1 wniosek do sądu o ukaranie, a w pozostałych przypadkach udzielono kierowcom pouczeń.
  • Za wykroczenia przeciwko: bezpieczeństwu osób i mienia 3 osoby ukarano i 1 pouczono, urządzeniom użytku publicznego 1 osobę ukarano i 4 pouczono, a 6 osób pouczono i 4 ukarano za palenie tytoniu w miejscach zabronionych.

Usunięto z drogi 1 wrak pojazdu.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski

Źródło: https://sm.rumia.pl
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących usług i produktów własnych oraz partnerów współpracujących z Korporacja.NET Sp. z o.o. na adres e-mail.
UWAGA ! Od 1 listopada 2021 roku nastąpi zmiana rachunków bankowych Urzędu Miasta Rumi i zamknięcie kasy.