Dzisiaj jest: 21.9.2021, imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca

Reklama:

Informacje – wybory do sejmu i senatu 2019

Dodano: 2 lata temu Czytane: 617 Autor:

Wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem swojego stałego pobytu, może otrzymać w urzędzie gminy stałego miejsca zameldowania – zaświadczenie o prawie do głosowania.

Informacje – wybory do sejmu i senatu 2019

Wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem swojego stałego pobytu, może otrzymać w urzędzie gminy stałego miejsca zameldowania – zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można zgłosić pisemnie (osobiście), telefaksem lub w formie elektronicznej w urzędzie gminy:

1.    Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju lub za granicą. Zaświadczenia uprawniające do głosowania będą wydawane do 11 października 2019 r. (włącznie).  
2.    Wyborca, czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy) oraz wyborca nigdzie niezameldowany, który chce wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu może:

  • złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców (pisemnie lub w formie elektronicznej ePUAP); ma to charakter jednorazowy i dotyczy konkretnych wyborów; wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze, której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do 8 października 2019 r. (włącznie),
  • złożyć wniosek o dopisanie do rejestru wyborców wraz z deklaracją i kopią dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) pisemnie lub w formie elektronicznej (ePUAP), dopisanie do rejestru wyborców ma charakter stały i powoduje skreślenie wyborcy z rejestru wyborców w miejscu jego zameldowania na pobyt stały; wniosek o dopisanie do stałego rejestru wyborców składa się w urzędzie gminy, na obszarze, której czasowo przebywa wyborca – w ciągu całego roku. Przepisy prawa wyborczego nie określają terminu, do którego należy złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. Trzeba jednak mieć na uwadze, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma 5 dni na rozpatrzenie wniosku.

W Urzędzie Miasta Rumi, aby odebrać zaświadczenie albo złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców lub stałego rejestru wyborców należy stawić się osobiście z dowodem osobistym w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rumi, stanowisko nr 5 – Ewidencja Ludności, w godzinach pracy urzędu.

W przypadku zaświadczeń można również pisemnie upoważnić inną osobę do odbioru takiego zaświadczenia – w upoważnieniu należy koniecznie podać imię, nazwisko i nr PESEL osoby, która będzie odbierała zaświadczenie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (58) 679 65 77, (58) 679 65 69  lub pocztą elektroniczną m.nakielska@um.rumia.pl

Informacja o granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Pisemna deklaracja o wpisanie do rejestru wyborców

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

Wniosek o dopisanie do spisu wyborczego

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć pod tym linkiem.

Źródło: Rumia.eu
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących usług i produktów własnych oraz partnerów współpracujących z Korporacja.NET Sp. z o.o. na adres e-mail.
Dodaj Bezpłatne Ogłoszenia w Portalu MiastoRumia.pl