Dzisiaj jest: 3.6.2020, imieniny: Anatola, Leszka, Tamary

KORONAWIRUS - Ważne informacje ! SPRAWDŹ !

Reklama:

Przypomnienie o obowiązku zabezpieczania instalacji i urządzeń wodociągowych

Dodano: 6 miesięcy temu Czytane: 307 Autor:

PEWIK Gdynia przypomina o obowiązku zabezpieczania instalacji i urządzeń wodociągowych przed oddziaływaniem niskich temperatur.

Przypomnienie o obowiązku zabezpieczania instalacji i urządzeń wodociągowych

PEWIK Gdynia przypomina o obowiązku zabezpieczania instalacji i urządzeń wodociągowych przed oddziaływaniem niskich temperatur.
 

Taki obowiązek nakłada na odbiorców rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tj. z 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065), które w § 116 „Usytuowanie wodomierza” mówi, że zestaw wodomierza głównego, na połączeniu z siecią wodociągową, powinien być umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej miejscem tym powinno być odrębne pomieszczenie. Pomieszczenie wodomierza powinno mieć zamknięte okienka piwniczne i drzwi, a w przypadku studzienek ocieplone włazy. Powinna w nich panować temperatura dodatnia.
 

W przypadku stwierdzenia przez służby PEWIK uszkodzeń urządzeń pomiarowych w wyniku zamarznięcia, odbiorca ponosi całość kosztów związanych z ich usprawnieniem.

Źródło: Rumia.eu
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących usług i produktów własnych oraz partnerów współpracujących z Korporacja.NET Sp. z o.o. na adres e-mail.
UWAGA ! WAŻNE ! ------->>> KORONAWIRUS – najważniejsze informacje, zalecenia i decyzje podjęte ze względów profilaktycznych przez Burmistrza Rumi