Dzisiaj jest: 27.9.2021, imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego

Reklama:

Eksperci zbadali kondycję Rumi, jest raport o stanie miasta

Dodano: rok temu Czytane: 284 Autor:

Rumia zaprezentowała drugi w swojej historii raport o stanie miasta.

Eksperci zbadali kondycję Rumi, jest raport o stanie miasta

Rumia zaprezentowała drugi w swojej historii raport o stanie miasta. Dokument został opracowany w związku z wprowadzoną w styczniu 2018 roku ustawą, dzięki której obywatele mogą lepiej kontrolować funkcjonowanie samorządów. Ze sprawozdania wynika, że miasto jest w dobrej kondycji, choć wciąż mierzy się z pewnymi problemami.
 

Czarno na białym

Raport stanowi swoiste podsumowanie działalności burmistrza w roku 2019, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji założonych polityk, programów i strategii, a także uchwał rady miejskiej oraz Budżetu Obywatelskiego.
 

Opracowanie tego raportu wynika z jednej strony z przepisów prawa, a z drugiej z chęci zaprezentowania mieszkańcom Rumi obiektywnych informacji na temat potencjału i rozwoju miasta, a także zagrożeń, z którymi mierzymy się na co dzień – mówi Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. – Raport przedstawia miasto takie, jakie było w 2019 roku. Ukazuje działania, z których możemy być dumni, ale też obszary, które wymagają poprawy. Porównanie do podobnych miast z pewnością pozwala na wskazanie zarówno mocnych, jak i słabych stron naszego samorządu, co z kolei umożliwia wybranie kierunków i celów strategicznych na kolejne lata – wyjaśnia.


Rumia została zestawiona z samorządami zlokalizowanymi w bliskim sąsiedztwie dużych miast. Dokument jasno wskazuje, w jakich sektorach sytuacja gminy się poprawia, a w jakich pogarsza na tle miast o podobnej specyfice i potencjale. Względem 2018 roku korzystne zmiany nastąpiły w obszarze związanym z infrastrukturą, aktywnością gospodarczą oraz finansami. Powodem do zadowolenia może być również bezawaryjność sieci kanalizacyjnej – pod tym względem Rumia jest liderem. Nastąpił też spadek poziomu bezrobocia. Jako korzystną należy także ocenić zeszłoroczną sytuację demograficzną, ponieważ mieszkańców wciąż przybywało. Samorząd zapracował również na tytuł lidera pod względem dotacji zdobytych na działania społeczne. Władzom Rumi, w przeciwieństwie do innych miast, udało się także utrzymać wysoki poziom wydatków na cele inwestycyjne. Tylko w 2019 roku przeznaczono ponad 38,5 mln zł m.in. na budowę mieszkań komunalnych, modernizację dróg i chodników, poprawę bezpieczeństwa w ruchu ulicznym, a także przebudowę bieżni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 

Na koniec 2019 roku poziom rozwoju Rumi, w większości analizowanych obszarów, nieznacznie odbiegał od przeciętnego poziomu rozwoju miast w grupie porównawczej. Należy podkreślić, iż Rumia została sklasyfikowana w grupie silnych miast, położonych między innymi w aglomeracji warszawskiej – wyjaśnia Hubert Goska, jeden z ekspertów opracowujących raport. – Sytuację finansową miasta należy ocenić jako bardzo dobrą. Wyrazem wysokiej aktywności Rumi w minionym roku były uzyskane wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w przeliczeniu na mieszkańca. Natomiast lokalna gospodarka charakteryzowała się wysokim udziałem sektora prywatnego w strukturze własnościowej przedsiębiorstw, co świadczy o wysokim zaangażowaniu w lokalną przedsiębiorczość – dodaje.


Kosztowne lekcje

W raporcie zostały ujęte także zagrożenia, z jakimi musi się zmierzyć miasto. Największym z nich są rosnące wydatki na oświatę. Problem ten dotyczy wszystkich polskich samorządów, jednak w przypadku Rumi wzrost jest bardziej znaczący. Tylko w 2019 roku oświata i wychowanie kosztowały miasto ponad 77 milionów złotych, co stanowi aż 31% wszystkich nakładów finansowych. Rosnące koszty oświaty mogą spowodować, że Rumia będzie musiała rezygnować z innych zadań, takich jak inwestycje drogowe, pielęgnacja zieleni czy organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych.
 

Problemem miasta nadal pozostaje bilansowanie się systemu gospodarki odpadami. Szczególnej uwagi ze strony władz Rumi wymaga także obszar związany z edukacją, a wiąże się to przede wszystkim ze wzrostem wydatków bieżących ponoszonych w oświacie – podkreśla Hubert Goska.


Zadanie wykonane

Raport został publicznie zaprezentowany podczas absolutoryjnego posiedzenia rady miejskiej, które odbyło się 27 sierpnia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rumi. W debacie nad dokumentem mogli wziąć udział mieszkańcy oraz radni.
 

Raport uważam za bardzo rzetelny i obiektywny. Wskazane zostały nasze mocne strony, z których możemy być dumni, oraz te, nad którymi musimy jeszcze pracować. Warto zwrócić uwagę na kwestię oświaty, która ma ogromny udział w budżecie. Wydatki, które ponosimy na oświatę, wskazują na to, że stawiamy dobro dziecka ponad wszystko – podkreśla Maria Bochniak, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Rumi. – Raport napawa mnie optymizmem i dumą, że żyję w mieście, które dynamicznie się rozwija. Dynamikę widać na co dzień. Nie ma mieszkańca, który nie potrafiły wskazać, co ostatnio powstało w Rumi, gdzie prowadzone są prace związane z infrastrukturą. Mam nadzieję, że związane z Covidem ograniczenia finansowe, które zmuszą nas do cięcia wydatków, nie zaburzą wizji rozwoju Rumi – dodaje.


Zwieńczeniem prezentacji raportu było głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi Michałowi Pasiecznemu absolutorium stanowiącego zatwierdzenie wykonania budżetu miasta za rok ubiegły. Po krótkiej dyskusji 12 radnych poparło wniosek, 5 wstrzymało się od głosu, a 1 zagłosował przeciw. Tym samym burmistrz otrzymał absolutorium.
 

Powiem krótko, bardzo dziękuję w imieniu całego zespołu – podsumowuje burmistrz Michał Pasieczny.

Źródło: Rumia.eu
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących usług i produktów własnych oraz partnerów współpracujących z Korporacja.NET Sp. z o.o. na adres e-mail.
Zamieść Bezpłatne Ogłoszenie w Portalu MiastoRumia.pl