Dzisiaj jest: 11.5.2021, imieniny: Igi, Mamerta, Miry

Reklama:

Mimo pandemii miasto Rumia przeznaczy prawie 60 milionów na inwestycje

Dodano: 5 miesięcy temu Czytane: 362 Autor:

Głównym punktem grudniowej sesji Rady Miejskiej Rumi było przyjęcie projektu przyszłorocznego budżetu gminy.

Mimo pandemii miasto Rumia przeznaczy prawie 60 milionów na inwestycje

Głównym punktem grudniowej sesji Rady Miejskiej Rumi było przyjęcie projektu przyszłorocznego budżetu gminy. Wbrew pandemii koronawirusa urząd miasta zabezpieczył rekordowo wysoką kwotę na wydatki inwestycyjne – blisko 60 mln zł. Dzięki tym pieniądzom zrealizowane zostaną m.in. kolejne etapy budowy węzłów integracyjnych oraz zagospodarowanie Wzgórza Markowca.
 

Według prognoz wszystkie przyszłoroczne wydatki szacowane są na blisko 285,5 mln zł. Jak ta liczba przełoży się na rzeczywistość? Największe bieżące wydatki, podobnie do lat ubiegłych, będą generowały oświata (przeszło 88,3 mln zł) oraz świadczenia społeczne (74,9 mln zł). Z mniejszymi regularnymi kosztami będą się wiązały m.in. gospodarka odpadami komunalnymi (15 mln zł), transport i łączność (6,5 mln zł), kultura fizyczna (4,8 mln zł), kultura (2,9 mln zł) czy też oświetlenie ulic, placów i dróg (2,4 mln zł).
 

Mimo trudnej sytuacji gospodarczej w kraju oraz znacznych wydatków bieżących Rumia będzie realizowała kolejne inwestycje. Prawie 28,5 mln zł zabezpieczono w przyszłorocznym budżecie na poprawę stanu gminnych dróg, w tym budowę węzłów integracyjnych, stworzenie układu drogowego przy przedszkolu Iskierka, a także budowę i modernizację nawierzchni na ul. Katowickiej, Harcerskiej, Kombatantów, Szkolnej, Młyńskiej i Zakole. Wśród największych wydatków inwestycyjnych znalazła się również gospodarka gruntami i nieruchomościami, która ma kosztować około 19 mln zł – pod tą pozycją kryją się m.in. rewitalizacja Zagórza i zagospodarowanie Wzgórza Markowca oraz wykupy gruntów pod budowę dróg. Z kolei przeszło 1,6 mln zł zabezpieczono, by wesprzeć realizację powiatowych inwestycji na terenie Rumi, w tym budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Dębogórskiej oraz modernizację ul. Sabata. Niezmiennie istotnym dla miasta kierunkiem będzie także ekologia. Samorząd przeznaczy około 6 mln zł na montaż instalacji fotowoltaicznych na prywatnych budynkach mieszkalnych i szkołach.
 

Pozostałe pieniądze, które zabezpieczyliśmy na wydatki inwestycyjne, zostaną spożytkowane między innymi na budowy i przebudowy pojedynczych ulic, wykonanie różnych dokumentacji projektowych, przygotowania do budowy nowego urzędu miasta, modernizację placówek oświatowych i kolektora DN 800, budowę oświetlenia ulicznego czy odwodnienie terenów zlewni Zagórskiej Strugi – wylicza Ariel Sinicki, wiceburmistrz Rumi do spraw inwestycji. – Pomimo trudnych czasów staramy się utrzymać dotychczasowe tempo realizacji inwestycji. Hasło „Naprzód, Rumio!” jest nadal aktualne – podsumowuje.


Projekt przyszłorocznego budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku oraz Komisję Finansowo-Budżetową Rady Miejskiej Rumi. Z pełną treścią projektu uchwały można się zapoznać pod tym linkiem.

Źródło: Rumia.eu
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących usług i produktów własnych oraz partnerów współpracujących z Korporacja.NET Sp. z o.o. na adres e-mail.
Uwaga! Wizyta w urzędzie możliwa jest wyłącznie po wcześniejszym jej umówieniu. Rejestracja odbywa się internetowo bądź telefonicznie.