Dzisiaj jest: 21.9.2021, imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca

Reklama:

Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 3 do 9 czerwca 2019 r.

Dodano: 2 lata temu Czytane: 492 Autor:

W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 34 patrole: zmotoryzowane, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 4 z Policją.

Ważniejsze wydarzenia tygodnia od 3 do 9 czerwca 2019 r.

W minionym tygodniu Straż Miejska w Rumi odbyła 34 patrole: zmotoryzowane, piesze i piesze z psami służbowymi oraz 4 z Policją. Przez 5 dni pełniono posterunek stały jednoosobowy w Urzędzie Miasta. Działania patroli pozwoliły ujawnić 120 wykroczeń, które w 74 przypadkach zakończyły się pouczeniami lub innymi środkami oddziaływania wychowawczego, w 40 mandatami karnymi, a w 3 postępowaniami wyjaśniającymi zmierzającymi do skierowania wniosków o ukaranie do sądu. Wykonano 94 interwencje zlecone przez obywateli. Wylegitymowano 30 osób. 45 razy kontrolowano miejsca uznane za zagrożone. Cztery skuteczne interwencje przeprowadzono z udziałem monitoringu miejskiego.

W minionym tygodniu odbyło się szereg imprez w obszarze publicznym, podczas których strażnicy miejscy zabezpieczali ład i porządek publiczny. Były to: przejazd rowerowy dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10 w dniu 6 czerwca, przemarsz młodzieży LO nr 1 z książkami w ramach projektu „Jak nie czytam, jak czytam” w dniu 7 czerwca, przemarsz młodzieży w ramach zlotu religijnego organizowanego przez Parafię NMP Wspomożenia Wiernych w dniu 8 czerwca, sprzątanie miasta przez wolontariuszy w ramach akcji Burmistrza Rumi „Czysta Rumia” połączone z piknikiem w parku janowskim – również w dniu 8 czerwca (zdjęcie wstępne).

Wszystkie imprezy odbyły się bezpiecznie, bez poważniejszych naruszeń spokoju i porządku publicznego.

Pozostałe wydarzenia:

  • Interwencje alkoholowe. W omawianym okresie podjęto interwencje wobec 46 osób, które publicznie spożywały alkohol (18 osób pouczono, 20 ukarano mandatami, 2 wnioski do sądu) lub leżały w miejscach publicznych (5 osób pouczono, 1 ukarano). Kilka osób odwieziono do domu, jedną do wytrzeźwienia w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie, do 3 wzywano pogotowie ratunkowe. Podczas jednej z tych interwencji nietrzeźwy mężczyzna dopuścił się czynnej napaści na strażnika, który usiłował udzielić mu pomocy. W tej sytuacji mężczyzna został ujęty i przekazany Policji gdyż czyn jego stanowi przestępstwo.
  • Zwierzęta. Podjęto 8 interwencji –w sprawie wałęsających się psów i w tym tygodniu także koni, do schroniska zabrano 1 psa, a konie zabezpieczył właściciel. Przeciwko właścicielowi koni wszczęto postępowanie zmierzające do skierowania wniosku o ukaranie do sądu. Nie dopilnował on zwierząt przez co 7 koni stworzyło niebezpieczeństwo na drodze i innych miejscach publicznych. Potem odmówił przyjęcia mandatu.
  • Utrzymanie czystości. 5 osób pouczono. Sprawdzano na posesjach stan pojemników na śmieci – raporty do UM. Interweniowano 4 razy w sprawie dymu w sprawie dymu z komina – za spalanie niedozwolonych substancji 1 osobę ukarano mandatem karnym, 1 pouczono. Nastały upały, a wraz z nimi nastąpiły zdarzenia naruszające regulamin fontanny w parku w Janowie.

            Informujemy, że woda w fontannie przemieszcza się w obiegu zamkniętym, nie jest czysta, nie nadaje się do picia, a wchodzenie do fontanny albo wjazd do niej na rowerze, tudzież wpuszczenie psa jeszcze zwiększa jej zanieczyszczenie. Dlatego kontakt z wodą fontanny jest niebezpieczny dla zdrowia ludzi i jest zabroniony przez administratora. Tymczasem obserwuje się na ekranie monitoringu wszystko to, co jest zabronione: kąpiel dzieci, przejeżdżanie rowerami, wpuszczanie psów (ot tak – żeby się ochłodziły), spożywanie alkoholu. Straż Miejska reaguje na takie zdarzenia – wszystkie zagrożone są karą (w przypadku dzieci – kara dotyczy ich opiekunów).

  • Wykroczenia drogowe. Podjęto 48 interwencji, które w 16 przypadkach zakończyły się mandatami karnymi, a w pozostałych przypadkach udzielono kierowcom pouczeń. W dniu 6 czerwca 2019 r. patrol Straży Miejskiej stwierdził na ul. Piłsudskiego uszkodzoną latarnię uliczną. Strażnicy ustalili świadka zdarzenia, który widział kolizję pojazdu z latarnią i odnotował numer rejestracyjny. Informacja w postaci notatki służbowej i dokumentacją fotograficzną oraz odczytanym z CEP właścicielem pojazdu przekazano do Urzędu Miasta.

  • Za wykroczenia przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznemu 2 osoby pouczono, a przeciwko 1 sporządzono wniosek o ukaranie do sądu, urządzeniom użytku publicznego 1 osobę ukarano i 6 pouczono, 1 pouczono za palenie tytoniu w miejscu zabronionym.

Usunięto z drogi 1 wrak pojazdu.

Komendant Straży Miejskiej w Rumi

Roman Świrski

Źródło: https://sm.rumia.pl
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących usług i produktów własnych oraz partnerów współpracujących z Korporacja.NET Sp. z o.o. na adres e-mail.
Dodaj Bezpłatne Ogłoszenia w Portalu MiastoRumia.pl